Tijdlijn

 • 'The story of a good Samaritan'

 • Mei: reis voorzitter naar Nepal.
 • Mei 2021 quarantaine in Ktm met gelegenheid tot vergaderen op dak van Tibet Guest House

 • Besisahar hospital installatie van de batterijen en overdracht daarvan

 • Contact met Rotary Besisahar ivm internationaal plan tesamen met Den Haag Rotarians ter verkrijging van sustainable energie op het after aardbevings gebouw bij het ziekenhuis.

 • Het maken van een promotiefilm in en van het ziekenhuis ter ondersteuning van het project Energy for Nepal.

 • Het aanvullen controleren en overdragen van de benodigde apparatuur in Lamjung LDCS hospital.

 • Het geven van een korte cursus omgaan met brandwonden verband en de toepassing daarvan.

 • Cursus postoperatieve Orthopaedische benadering.(basis).

 • Butwal visite en overdracht van benodigde apparatuur aan Manoj Sapkota en zijn vrouw Gynaecologe ter ondersteuning van hun zelfstandige praktijk en het vrijwilligerswerk dat zij realiseren in de hoge Himalaya.

 • Overdracht aan de Nepalese stichting van de complete chirurgische instrumentarium aan Gynaecologe Savana Sharma teneinde (gratis) operaties te doen voor de vrouwen van Nepal.

 • Deze apparatuur kan in bruikleen worden gevraagd en gegeven aan elke Nepalese gynaecoloog die bereid is operaties te doen in het kader van gezondheidsverstrekking aan vrouwen in Nepal.

 • Overdracht van de draagbare echo aan de stichting Care and Cure voor de screening kampen in de Himalaya.

 • Het overdragen van een ultrasound apparaat aan Rejina Jiri als dank voor het promoten van de physiotherapy in Nepal en haar rol in deze door de jaren heen.

 • In Maart overleg over vervanging batterijeen en/of een nieuw sonarsysteem in Besisahar.Alle batterijen van het oude systeem op ziekenhuis besteld en vervangen
 • April 2020 ondersteuning in de salariëring van medisch personeel ter ondersteuning covid19 crisis
 • Mei 2020 medicijntransport naar Ziekenhuizen i.v.m covid19 
 • Juni 2020 ondersteuning in de gelden nodig om medicatie te kopen voor de COVID9 patiënten
 • Oktober start met met contacten Rotary Besisahar om project te starten zonnepanelen op de nieuwbouw

 

 

MEI

 • Fysiotherapeuten 9 Nepali naar WCPT in Genève. Voordrachten over vrouwengezondheid en ontwikkeling

AUGUSTUS/SEPTEMBER

 • Update en voorbereiding Solar in Benisahar en Okhaldhunga
 • Fysio's bereiden Etische communie voor

DECEMBER

 • Eerste KUSM (Kathmandu University Medical Science) congres
 • Alle nieuw op te leiden gezondheidswerkers krijgen vanaf 2019 in de opleiding een verplicht blok fysiotherapie.
 • Controle ziekenhuiscertificatie december 2018
 • NEPTA conference december 2018
 • Baby echo zorgt voor inkomen.
 • Care and Cure krijgt sponsortoezegging.
 • NEPTACONFERENCE zelfstandig door Nepta Nepali Physio association 400 deelnemers.
 • 15 jaar aansluiting aan WCPT 2000 fysiotherapeuten in Nepal.
 • Master start /tweede Pokhara en derde Jumlaopleiding Bachelor in Nepal.
 • Nepali Physiotherapy is AUTONOOM.
 • Laatste goal voor 2019 Presidant naar WCPT in Geneve om volwassen te netwerken.
 • Screeing kampen Care and Cure voor vrouwen zelfstandig uitgevoerd met financieel ondersteuning o.a. LIONS Kathmandu.
 • Care and Cure is autonoom.
   

 

 • Controle van ziekenhuizen
 • Overdracht verantwoordelijkheid zonnepanelensysteem Besisahar en reparatie
 • Besisahar heeft digitale Rontgen
 • Start nieuwbouw ter vervanging van de ziekenzalen(twee etages en aardbevingsbestendig)

 • Reservering van studiegelden enkele studenten ter garandering toekomst 
 • December aankomst Nepalese fysiotherapeut in opleiding voor orthopedische echo bij NT-E (FYZZIO)

 • Mariet adviseur voor nieuw op te richten Bachelor Physiotherapy in Jumla.
  Orienterend bezoek aan Jumla medewerkers Dutta Achyraya en Dr Binod.