Tijdlijn

Evaluatie en update alle projecten!

 

 

MEI

 • Fysiotherapeuten 9 Nepali naar WCPT in Genève. Voordrachten over vrouwengezondheid en ontwikkeling

AUGUSTUS/SEPTEMBER

 • Update en voorbereiding Solar in Benisahar en Okhaldhunga
 • Fysio's bereiden Etische communie voor

DECEMBER

 • Eerste KUSM (Kathmandu University Medical Science) congres
 • Alle nieuw op te leiden gezondheidswerkers krijgen vanaf 2019 in de opleiding een verplicht blok fysiotherapie.
 • Controle ziekenhuiscertificatie december 2018
 • NEPTA conference december 2018
 • Baby echo zorgt voor inkomen.
 • Care and Cure krijgt sponsortoezegging.
 • NEPTACONFERENCE zelfstandig door Nepta Nepali Physio association 400 deelnemers.
 • 15 jaar aansluiting aan WCPT 2000 fysiotherapeuten in Nepal.
 • Master start /tweede Pokhara en derde Jumlaopleiding Bachelor in Nepal.
 • Nepali Physiotherapy is AUTONOOM.
 • Laatste goal voor 2019 Presidant naar WCPT in Geneve om volwassen te netwerken.
 • Screeing kampen Care and Cure voor vrouwen zelfstandig uitgevoerd met financieel ondersteuning o.a. LIONS Kathmandu.
 • Care and Cure is autonoom.
   

 

 • Controle van ziekenhuizen
 • Overdracht verantwoordelijkheid zonnepanelensysteem Besisahar en reparatie
 • Besisahar heeft digitale Rontgen
 • Start nieuwbouw ter vervanging van de ziekenzalen(twee etages en aardbevingsbestendig)

 • Reservering van studiegelden enkele studenten ter garandering toekomst 
 • December aankomst Nepalese fysiotherapeut in opleiding voor orthopedische echo bij NT-E (FYZZIO)

 • Mariet adviseur voor nieuw op te richten Bachelor Physiotherapy in Jumla.
  Orienterend bezoek aan Jumla medewerkers Dutta Achyraya en Dr Binod.
 • Masters fysiotherapie in voorbereiding
 • Echo project opgestart
 • Verdienmodel Nepalese stichting in voorbereiding
 • Basisopleiding echo door voorzitter afgerond
 • Vertek instructieteam echo 11 mei