Stichting Vrienden van Amp Pipal verleent al 20 jaar - op verzoek - medische assistentie bij de ontwikkeling van medische projecten in Nepal met als doel:
financieel, wetenschappelijk en praktisch mogelijk maken van het ontwikkelen van kennis en kunde die nodig is om de gezondheidszorg in Nepal te verbeteren en daarmee de kwaliteit van het leven van de bevolking te verhogen.

Zij doet dat nu specifiek in de projecten:

  • Woman Health Care and Cure via Nepalese Stichting
  • Screening en onderwijskampen waarbij patienten voor behandeling worden doorverwezen naar gecontracteerde en op kwaliteit gecontroleerde ziekenhuizen.
  • De ziekenhuizen die meewerken voorzien van adequate equipment en deze onderhouden.
  • Opleiding van het werkveld en gezondheidswerkers in de vrouwenproblematiek door de Stichting geschoolde Nepalese fysiotherapeuten en verpleegkundigen.
  • Ontwikkeling en ondersteuning en begeleiding van zowel de opleiding fysiotherapie en haar studenten als NEPTA (Nepali Physiotherapy Association).
  • Ontwikkeling en realisering van database, follow up en het onderwijzen daarvan aan eerste lijn gezondheidszorg zodat het veld overzicht krijgt.

De projecten worden zowel financieel, logistiek als actief ondersteund met kennis, middelen en medische kennis en kunde.

Autonomie heeft altijd voorkeur en is in realisatiefase.